top of page

JAG HAR FALLIT EN TID NU

Text 2018

“Har du någon gång upplevt känslan av att falla? Ett okontrollerbart och snabbt fall? Liknande de mardrömmar de flesta av oss någon gång upplevt. Bara det att mardrömmens befrielse inte infinner sig, du är redan vaken. Desperationen påminner om den du upplever när du inser att marken närmar sig, bara det att det finns inget slut, ingen mark att slå i. Fallet fortsätter istället genom hela episoden tills paniken sakta mattas av. Någon?

 

Genom åren har jag fallit, i vissa perioder mer än andra. Som värst har fallen varit cirkulära – precis som ångesten har börjat mattas av, får den åter igen fått full kraft.” 

I’VE BEEN FALLING FOR SOME TIME NOW

Text 2018
 

“Have you ever experienced the feeling of falling? An uncontrollable and rapid fall? A bit similar to those nightmares many of us experienced at some point, only that you don’t wake up. You’re already awake. A despair similar to when you realize that the ground is coming closer, only that there is no ground to hit and the fall is continuous during the episode, until the anxiety fades. Anyone?

Over the years I’ve fallen, during some periods more than other. At worst the episodes were circular - just as the anxiety started to fade, it regained full energy.”

bottom of page