top of page

In Memoriam (2023)

 

Varje vår släpps de nya siffrorna, 2022 var det 1569 personer som själva avslutade sina liv. Dagen statistiken når mig sitter jag på en stilla strand med utsikt över Jämtlands fjällkedja. Jag försökte sätta siffran i relation till volym –till kropp, men den förblir abstrakt. 

 

“Jag försöker visualisera tanken på att rada upp den mängden kroppar – ett fysiskt obehag stiger. De skulle tillsammans sträcka sig längs med stranden jag sitter på, och fortsätta långt bortom kröken längre fram. Jag bryter ned siffran – tolv månader, det blir i genomsnitt drygt hundratrettio personer per månad, och drygt fyra personer per dag. Det är mer greppbart, men

e  t  t  u  s  e  n  f  e  m  h  u  n  d  r  a  s  e  x  t  i  o  n  i  o    personer. Jag kan fortfarande inte se det framför mig.”

 

Resten av sommaren samlar jag stenar längs med samma strand jag satt på den dagen. I slutet av september placerade jag ut stenarna på tolv fallna trädstammar i en glänta i skogen som ligger strax ovanför stranden. Varje sten ett liv. Med en ambition att försöka materialisera och få grepp om mängden och till minne av de som inte längre orkade eller ville leva.

In Memoriam (2023) är ett performance och en land art installation som baseras på suicid-statistik från 2022. Installationen finns i ett naturreservat och rekreationsområde ca två mil utanför Östersund. Installationen är spridd över en yta på ungefär 50 x 40 meter. Performance pågick i ca 4h.

Koordinat: 63.151393, 14.423533

Photo: Henrik Ljusberg, Ingela Nilsson

bottom of page