top of page

Din Andedräkt luktar hemma (2012-2017)


Tematiskt undersöker projektet mellanmänsklig interaktion och situationer av kontroll och känslomässigt beroende i nära relationer – där motstridiga känslor och agerande existerar sida vid sida och utgör kärnan i en dysfunktionell dynamik. Maktkamp, pendlingar mellan kontroll och kaos, sårbarhet. Det motsägelsefulla och ordlösa. Där svårigheter att benämna känsliga ämnen skapar en ordlös kommunikation och blir en fysisk manifestation för det icke-nämnbara.

bottom of page